Ubytovanie je študentom pridelené na základe vytvoreného poradia podľa získaného počtu bodov a vzhľadom na dostupné kapacity na jednotlivých internátoch.

Viac o postupe prideľovania ubytovania a výpočte bodov (Článok 4): Zásady prideľovania ubytovania